Filter
Second filter
Third filter
Fourth filter

Plinova & Kvalitete zraka

U ovoj kategoriji možete pronaći senzore plinova i kvalitete zraka. Npr. MQ senzori plinova, BME280, BME680, CCS811 samo su od nekih.

Prikazujemo 1–24 od 38 rezultata

Poredaj po:
Senzor kvalitete zraka i okoline BME680
Senzor kvalitete zraka i okoline BME680

BME680 je atmosferski senzor koji mjeri četiri veličine: temperaturu, tlak, vlagu te kvalitetu zraka kao IAQ index (Index of Air Quality) + uz pomoć tih podataka možete izračunati nadmorsku visinu. Jednostavan je za korištenje budući da komunicira putem I2C komunikacije, a također je ultra male veličine pa će ga biti lako smjestiti doslovno bilogdje. Sve što trebate znati o amosferskim prilikama i kvalitetni zraka – možete saznati koristeći ovaj senzor: idealno za projekte meteo stanica! Ova pločica dolazi i s dva easyC konektora i omogućuje ultra-jednostavno povezivanje.

Senzor dima, butana, LPG MQ2
Senzor dima, butana, LPG MQ2

MQ senzori, uključujući MQ2 senzor, imaju sposobnost detektiranja različitih plinova. MQ2 senzor je posebno dizajniran za detekciju zapaljivih plinova poput LPG-a (tekući naftni plin), butana, propana, metana, alkohola, vodika i dima. Ti plinovi su često prisutni u stambenim, industrijskim i automobilskim okruženjima. Osjetljivost i odzivnost senzora omogućuju mu otkrivanje čak i tragova tih plinova, čineći ga vrijednim alatom za otkrivanje curenja plina, detekciju požara i praćenje kvalitete zraka. Senzor se brzo zagrijava kako bi ispravno funkcionirao.

Breakout ploča radi s digitalnim (DO) i analognim signalima (AO). Digitalni izlaz se dobiva postavljanjem praga s pomoću potenciometra. Analogni izlaz će se razlikovati ovisno o intenzitetu plina.

Savjeti za upotrebu proizvoda:

Kada se detektira plin, LEDica će početi svijetliti. Ostaje isključena ako ništa ne detektira. Dvije montažne rupe omogućuju lako montiranje na površine. Ploča dolazi s četiri muška headera koji se moraju zalemiti.

PMS7003 senzor PM10, PM2.5
PMS7003 senzor PM10, PM2.5

PMS7003 je vrsta digitalnog i univerzalnog senzora koncentracije čestica, pomoću kojeg se može dobiti broj lebdećih čestica u zraku, odnosno njihova koncentracija te ih ispisati u digitalnom obliku. Ovaj senzor se može koristiti s različitim uređajima koji se odnose na koncentraciju čestica u zraku.

Senzor alkohola i etanola MQ3
Senzor alkohola i etanola MQ3

MQ senzori, uključujući MQ3 senzor, imaju sposobnost detektiranja različitih plinova. MQ3 senzor je posebno dizajniran za detekciju alkoholnih para. To znači da je osjetljiv na alkohole kao što su metanol, etanol i izopropanol. MQ3 senzor se često koristi za mjerenje koncentracije alkohola u zraku, te je koristan alat za upozorenje na prisutnost alkohola u okolini.

Važno je napomenuti da MQ senzori nisu specifični za samo jedan plin i da mogu reagirati na druge plinove osim onih za koje su posebno dizajnirani. Stoga je važno koristiti MQ3 senzor isključivo za detekciju alkohola i pridržavati se uputa proizvođača kako bi se postigla optimalna preciznost i pouzdanost mjerenja. Potrebno mu je kratko vrijeme zagrijavanja kako bi ispravno radio.

Breakout pločica radi s digitalnim (DO) i analognim signalima (AO). Digitalni izlaz se dobiva postavljanjem granične vrijednosti potenciometrom. Analogni izlaz će se razlikovati ovisno o intenzitetu plina u okolini senzora.

 

Savjeti za upotrebu proizvoda:

 

Kada se detektira plin, LEDica će početi svijetliti. Ostaje isključena ako ništa ne detektira. Dvije montažne rupe omogućuju lako montiranje na površine. Ploča dolazi s četiri muška headera koji se moraju zalemiti.

Senzor kvalitete zraka CCS811
Senzor kvalitete zraka CCS811

CCS811 senzor je dizajniran kako bi mjerio razne čestice koje se nalaze u zraku (TVOC – Total Volatile Organic Compounds), što uključuje eCO2 (ekvivalentni CO2) te MOX (metalni oksidi). VOC su generalno definirani kao zagađivači zraka, a mogu dolaziti iz raznih izvora, počevši od običnog disanja, pušenja, bojanja, varenja i generalno svih procesa koji otpuštaju čestice u okolni zrak.

 

Ovaj senzor se vrlo često koristi za mjerenje kvaliteta zraka u zatvorenim prostorima, što može vrlo dobro raditi i indicirati trenutnu zagađenost zraka u npr. uredu. Komunicira preko I2C, što ga čini jednostavnim za spajanje, posebno preko easyC-a. Senzor treba raditi 20 minuta konstantno kako bi započeo davati točna očitanja.

 

PM2.5 senzor prašine GP2Y1010AU0F
PM2.5 senzor prašine GP2Y1010AU0F

Senzor prašine unutar sebe ima infracrvenu LED diodu te IR receptor. To mu omogućuje da detektira i svaki najmanji prekid toka svijetlosti od dioda prema detektoru i to registrira kao česticu prašine. Efektivan je u detektiranju i drugih sitnijih čestica, kao što su one koje se nalaze u dimu cigarete. Daje analognu vrijednost kao izlaz, koju možete povezati na analogni ulaz mikrokontrolera i precizno mjeriti kvalitetu zraka.

 

Senzor metana, CNG MQ4
Senzor metana, CNG MQ4

Jeste li se ikada zapitali koliko prirodnog plina i metana ima u vašoj dnevnoj sobi? To možete lako izmjeriti! MQ4 breakout pločica je senzor jednostavan za korištenje koji detektira prirodni plin i metan (CH4) u zraku. Nakon što se zagrije na radnu temperaturu, vrlo brzo detektira promjene u koncentraciji zraka između 200 i 10000 ppm.

 

DO pin označava digitalni izlaz, a AO analogni izlaz. Digitalni izlaz se dobiva postavljanjem granične vrijednosti pomoću potenciometra. Analogni izlaz ovisit će o intenzitetu plina u okolini senzora.

 

Savjeti za korištenje proizvoda:

Senzoru će trebati 24 sata da se prethodno zagrije na radnu temperaturu. LEDica na pločici će svijetliti kada se otkrije plin, a ostat će isključena kada nema detekcije. Ploča se lako može učvrstiti na mjestu pomoću dvije montažne rupe. Dolazi s četiri muška headera koje je potrebno zalemiti.

Zbog dugog vijeka trajanja ovu ploču možete koristiti godinama bez puno razmišljanja. Uranjanje senzora u vodu i smrzavanje će ga oštetiti, stoga to izbjegavajte. Visoko korozivni plinovi značajno će ga oslabiti, čineći ga beskorisnim.

Senzor prirodnog plina, LPG MQ5
Senzor prirodnog plina, LPG MQ5

Je li vaš ured blizu prometnog područja? Jeste li zabrinuti zbog količine prirodnih i ukapljenih naftnih plinova u vašem radnom okruženju? MQ serija senzora pomaže u detekciji raznih plinova, a MQ5 je senzor jednostavan za korištenje koji će Vam dati informaciju o količini prirodnih plinova i LPG-a u Vašoj okolini.. Vrlo brzo detektira čestice plina između 200 i 10000 ppm.

 

Breakout pločica radi s digitalnim (DO) i analognim signalima (AO). Digitalni izlaz se dobiva postavljanjem granične vrijednosti potenciometrom. Analogni izlaz će se razlikovati ovisno o intenzitetu plina u okolini senzora.

 

Savjeti za korištenje proizvoda:

Senzoru je potrebno 24 sata da se prethodno zagrije na optimalnu radnu temperaturu. Kada se otkrije plin, LEDica će početi svijetliti. Ostat će isključena ako ništa ne otkrije. Dvije montažne rupe omogućuju jednostavno pričvršćivanje na površine. Ploča dolazi s četiri muška headera koje je potrebno zalemiti.

Breakout pločica može se pohvaliti dugim vijekom trajanja tako da ne morate brinuti da će se iznenada slomiti. Potapanje senzora u vodu i njegovo zamrzavanje oštetit će ga nepopravljivo. Visoko korozivni plinovi također će oštetiti senzor.

CO2 senzor MH-Z19
CO2 senzor MH-Z19

MH-Z19 je senzor koji koristi ne-disperzni infracrveni princip za otkrivanje CO2 u zraku. Ima ugrađenu kompenzaciju temperature i visoku osjetljivost na detekciju plina, te zbog toga ima iznimno precizna očitanja, a izlazi su mu na UART i PWM. Troši malo struje te ima dug životni vijek.

 

Senzor LPG, butana MQ6
Senzor LPG, butana MQ6

Ljudi mogu otkriti mnoge mirise, ali mogu imati poteškoća kada je u pitanju razlikovanje plinova. Zato koristimo senzore poput MQ6 koji otkriva LPG i butan u zraku. Kada se zagrije na optimalnu radnu temperaturu, vrlo brzo detektira promjene u koncentraciji zraka između 200 i 10000 ppm.

 

DO pin označava digitalni izlaz. AO je skraćenica za analogni izlaz. Digitalni izlaz se dobiva postavljanjem granične vrijednosti pomoću potenciometra. Analogni izlaz ovisit će o intenzitetu plina u okolini senzora.

 

Savjeti za korištenje proizvoda:

Zagrijavanje senzora na optimalnu radnu temperaturu traje 24 sata. LEDica na pločici će svijetliti kada se otkrije plin. Ostat će isključena kada nema detekcije. Ploča ima dvije montažne rupe za jednostavno pričvršćivanje na projekt. Dolazi s četiri muška headera koje je potrebno zalemiti.

Ploču možete koristiti godinama zbog dugog vijeka trajanja. Kako biste spriječili oštećenje senzora, ne smijete ga uranjati u vodu ili zamrzavati. Visoko korozivni plinovi učinit će senzor beskorisnim. Para od kuhanja i dim cigareta ometat će senzor.

Senzor prašine i PM2.5 PPD42NS
Senzor prašine i PM2.5 PPD42NS

PPD42NS je fotoelektrični senzor koji detektira koncentraciju prašine u zraku te tako pokazuje kvalitetu zraka, a to radi refleksijom svjetlosti. PM (engl. Particulate Matter) razina u zraku pokazuje količinu fizičkih čestica, a oznaka PM2.5 označava čestice manje od 2.5um. Ovaj Vam senzor daje navedene podatke zbirno, pa će biti iznimno koristan u projektima mjerenja kvalitete i čistoće zraka.

 

Senzor CO MQ7
Senzor CO MQ7

Osjetljivost i selektivnost MQ7 senzora omogućuju mu učinkovito detektiranje i mjerenje razine ugljičnog monoksida, što ga čini ključnim alatom za primjene poput detekcije curenja plina, sigurnosnih sustava i praćenja okoliša. Povezivanjem MQ7 senzora s odgovarajućim elektroničkim krugovima i mikrokontrolerima poput Dasduina, možete stvoriti sustave koji omogućuju praćenje u stvarnom vremenu i brza upozorenja o prisutnosti opasnih koncentracija CO plina. Potrebno mu je malo vremena za zagrijavanje kako bi ispravno radio.

Breakout pločica radi s digitalnim (DO) i analognim signalima (AO). Digitalni izlaz dobiva se postavljanjem granične vrijednosti s potenciometrom. Analogni izlaz će se razlikovati ovisno o intenzitetu plina.

 

Savjeti za upotrebu proizvoda:

 

Kada se detektira plin, LED dioda će početi svijetliti. Ostaje isključena ako ništa ne detektira. Dvije montažne rupe omogućuju lako montiranje na površine. Pločica dolazi s četiri muška headera koje je potrebno zalemiti.

Senzor vodika MQ8
Senzor vodika MQ8

Vodik je svuda oko nas, a opasan je jer je vrlo zapaljiv. Njegovo curenje može biti vrlo opasno i za život i za imovinu. Zato je važno otkriti bilo kakvo curenje kako bi se spriječili takvi gubici u industriji. Da bi se to moglo, koriste se vodikovi senzori kao što je MQ8 breakout board. Senzor detektira vodik u rasponu od 100-1000 ppm.

 

Digitalni i analogni izlazi nalaze se na through-hole pinovima na ovom breakoutu, a označeni su kao DO i AO. Postavljanjem granične vrijednosti potenciometrom možete dobiti digitalni izlaz. Analogni izlaz ovisit će o količini mjerenog plina u okolini senzora.

 

Savjeti za korištenje proizvoda:

 

Senzoru treba 48 sati da se prethodno zagrije na optimalnu radnu temperaturu. LEDica na pločici ostat će ugašena ako detektira da nema plina, a svijetlit će kad se otkrije. Dvije montažne rupe omogućuju vam jednostavno učvršćivanje ploče na mjestu. Četiri muška headera moraju se zalemiti.

Zbog njegovog dugog vijeka trajanja, nećete morati brinuti o čestom mijenjanju senzora. Kako biste spriječili oštećenje senzora, nemojte ga uranjati u vodu niti zamrzavati. Također će ga oslabiti vrlo korozivni plinovi.

 

Adapter za PMS7003 senzor
Adapter za PMS7003 senzor

Da bi povezivanje s našim PMS7003 senzorom kvalitete zraka bilo jednostavno, dizajnirani smo ovaj adapter. Omogućava Vam jednostavno povezivanje PMS7003 senzora na eksperimentalnu ploču ili povezivanje kablićima.

Senzor CO, zapaljivih plinova MQ9
Senzor CO, zapaljivih plinova MQ9

Posvuda smo okruženi nevidljivim plinovima. Iako se općenito ne moramo brinuti o njima, u određenim okolnostima mogu biti vrlo zapaljivi i opasni. MQ9 breakout za detektira ugljični monoksid, metan, propan i druge zapaljive plinove tako da se prave mjere mogu poduzeti na vrijeme. Senzor detektira ugljični monoksid pri 10-1000 ppm i druge zapaljive plinove pri 100-10000 ppm.

 

Digitalni i analogni izlazi se mogu naći na ploči. Označeni su kao DO i AO. Digitalni izlaz se može dobiti postavljanjem granične vrijednosti potenciometrom. Analogni izlaz ovisit će o intenzitetu plinova.

 

Savjeti za korištenje proizvoda:

Senzoru treba 48 sati da se prethodno zagrije na optimalnu radnu temperaturu. Ako otkrije nešto plina, LED dioda će svijetliti. Ako nema plinova, neće svijetliti. Ploča se može pričvrstiti na projekt zahvaljujući dvije montažne rupe. Dolazi s četiri muška headera koje je potrebno zalemiti.

 

Zbog svog dugog vijeka trajanja, ova pločica može se koristiti dosta dugo bez ikakvih problema. Kako biste spriječili oštećenje senzora, izbjegavajte uranjanje u vodu ili smrzavanje. Visoko korozivni plinovi značajno će oslabiti senzor.

Senzor ozona MQ131
Senzor ozona MQ131

Osjetljivost i selektivnost MQ131 senzora omogućuju mu učinkovito detektiranje i mjerenje razine ozona, što ga čini vrijednim alatom za primjene poput praćenja kvalitete zraka, generatora ozona i sustava za detekciju curenja ozona. Integriranjem MQ131 senzora s odgovarajućim elektroničkim krugovima i mikrokontrolerima poput Dasduina, možete stvoriti sustave koji omogućuju praćenje koncentracije ozona u stvarnom vremenu i aktiviranje upozorenja kada se detektiraju opasne razine.

Breakout pločica radi s digitalnim (DO) i analognim signalima (AO). Digitalni izlaz dobiva se postavljanjem granične vrijednosti s potenciometrom. Analogni izlaz će se razlikovati ovisno o intenzitetu plina.

 

Savjeti za upotrebu proizvoda:

 

Kada se detektira plin, LED dioda će početi svijetliti. Ostaje isključena ako ništa ne detektira. Dvije montažne rupe omogućuju lako montiranje na površine. Pločica dolazi s četiri muška headera koje je potrebno zalemiti.

Senzor alkohola, etanola MQ3 s easyC
Senzor alkohola, etanola MQ3 s easyC

MQ senzori, uključujući MQ3 senzor, imaju sposobnost detektiranja različitih plinova. MQ3 senzor je posebno dizajniran za detekciju alkoholnih para. To znači da je osjetljiv na alkohole kao što su metanol, etanol i izopropanol. MQ3 senzor se često koristi za mjerenje koncentracije alkohola u zraku, te je koristan alat za upozorenje na prisutnost alkohola u okolini.

Važno je napomenuti da MQ senzori nisu specifični za samo jedan plin i da mogu reagirati na druge plinove osim onih za koje su posebno dizajnirani. Stoga je važno koristiti MQ3 senzor isključivo za detekciju alkohola i pridržavati se uputa proizvođača kako bi se postigla optimalna preciznost i pouzdanost mjerenja. Potrebno mu je kratko vrijeme zagrijavanja kako bi ispravno radio.

Breakout pločica daje digitalnu i analognu informaciju preko easyC sustava. Očitanja senzora dobijaju se preko easyC-a.

 

Savjeti za upotrebu proizvoda:

 

Kada se detektira plin, LED dioda će početi svijetliti. Ostaje isključena ako ništa ne detektira. Četiri montažne rupe omogućuju lako montiranje na površine. Pločica dolazi s tri muška headera.

Senzor amonijaka MQ137
Senzor amonijaka MQ137

Osjetljivost i selektivnost MQ137 senzora omogućuju mu učinkovito detektiranje i mjerenje razine amonijaka, čineći ga vrijednim alatom za primjene poput detekcije curenja plina, poljoprivrednog praćenja i okolišnog osjetila. Integriranjem MQ137 senzora s odgovarajućim elektroničkim krugovima i mikrokontrolerima poput Dasduina, možete stvoriti sustave koji omogućuju praćenje u stvarnom vremenu i brze upozorbe u prisutnosti opasnih koncentracija amonijaka. Potrebno mu je kratko vrijeme zagrijavanja kako bi ispravno radio.

Breakout pločica radi s digitalnim (DO) i analognim signalima (AO). Digitalni izlaz dobiva se postavljanjem granične vrijednosti s potenciometrom. Analogni izlaz će se razlikovati ovisno o intenzitetu plina.

 

Savjeti za upotrebu proizvoda:

 

Kada se detektira plin, LED dioda će početi svijetliti. Ostaje isključena ako ništa ne detektira. Dvije montažne rupe omogućuju lako montiranje na površine. Pločica dolazi s četiri muška headera koje je potrebno zalemiti.

Senzor amonijaka MQ137 s easyC
Senzor amonijaka MQ137 s easyC

Osjetljivost i selektivnost MQ137 senzora omogućuju mu učinkovito detektiranje i mjerenje razine amonijaka, čineći ga vrijednim alatom za primjene poput detekcije curenja plina, poljoprivrednog praćenja i okolišnog osjetila. Integriranjem MQ137 senzora s odgovarajućim elektroničkim krugovima i mikrokontrolerima poput Dasduina, možete stvoriti sustave koji omogućuju praćenje u stvarnom vremenu i brze upozorbe u prisutnosti opasnih koncentracija amonijaka. Potrebno mu je kratko vrijeme zagrijavanja kako bi ispravno radio.

Breakout pločica daje digitalnu i analognu informaciju preko easyC sustava. Očitanja senzora dobijaju se preko easyC-a.

 

Savjeti za upotrebu proizvoda:

 

Kada se detektira plin, LED dioda će početi svijetliti. Ostaje isključena ako ništa ne detektira. Četiri montažne rupe omogućuju lako montiranje na površine. Pločica dolazi s tri muška headera.

Nedostupno Senzor benzena, toluena, acetona, formaldehida MQ138 s easyC
Senzor benzena, toluena, acetona, formaldehida MQ138 s easyC

MQ138 senzor je posebno dizajniran za detekciju različitih plinova, s primarnim fokusom na praćenje kvalitete zraka. Iako mu je glavni ciljni plin formaldehid (HCHO), također je osjetljiv na različite druge plinove, uključujući hlapljive organske spojeve (VOC-ovi) kao što su toluen, alkohol, aceton i vodik, te druge štetne plinove koji su često prisutni u okolišu. Potrebno mu je kratko vrijeme zagrijavanja kako bi ispravno radio.

Breakout pločica daje digitalnu i analognu informaciju preko easyC sustava. Očitanja senzora dobijaju se preko easyC-a.

 

Savjeti za upotrebu proizvoda:

 

Kada se detektira plin, LED dioda će početi svijetliti. Ostaje isključena ako ništa ne detektira. Četiri montažne rupe omogućuju lako montiranje na površine. Pločica dolazi s tri muška headera.

Senzor benzena, toluena, acetona, formaldehida MQ138
Senzor benzena, toluena, acetona, formaldehida MQ138

MQ138 senzor je posebno dizajniran za detekciju različitih plinova, s primarnim fokusom na praćenje kvalitete zraka. Iako mu je glavni ciljni plin formaldehid (HCHO), također je osjetljiv na različite druge plinove, uključujući hlapljive organske spojeve (VOC-ovi) kao što su toluen, alkohol, aceton i vodik, te druge štetne plinove koji su često prisutni u okolišu. Potrebno mu je kratko vrijeme zagrijavanja kako bi ispravno radio.

Breakout pločica radi s digitalnim (DO) i analognim signalima (AO). Digitalni izlaz dobiva se postavljanjem granične vrijednosti s potenciometrom. Analogni izlaz će se razlikovati ovisno o intenzitetu plina.

 

Savjeti za upotrebu proizvoda:

 

Kada se detektira plin, LED dioda će početi svijetliti. Ostaje isključena ako ništa ne detektira. Dvije montažne rupe omogućuju lako montiranje na površine. Pločica dolazi s četiri muška headera koje je potrebno zalemiti.

Nedostupno Senzor CO MQ7 s easyC
Senzor CO MQ7 s easyC

Osjetljivost i selektivnost MQ7 senzora omogućuju mu učinkovito detektiranje i mjerenje razine ugljičnog monoksida, što ga čini ključnim alatom za primjene poput detekcije curenja plina, sigurnosnih sustava i praćenja okoliša. Povezivanjem MQ7 senzora s odgovarajućim elektroničkim krugovima i mikrokontrolerima poput Dasduina, možete stvoriti sustave koji omogućuju praćenje u stvarnom vremenu i brza upozorenja o prisutnosti opasnih koncentracija CO plina. Potrebno mu je malo vremena za zagrijavanje kako bi ispravno radio.

Breakout pločica daje digitalnu i analognu informaciju preko easyC sustava. Očitanja senzora dobijaju se preko easyC-a.

 

Savjeti za upotrebu proizvoda:

 

Kada se detektira plin, LED dioda će početi svijetliti. Ostaje isključena ako ništa ne detektira. Četiri montažne rupe omogućuju lako montiranje na površine. Pločica dolazi s tri muška headera.

Senzor CO, zapaljivih plinova MQ9 s easyC
Senzor CO, zapaljivih plinova MQ9 s easyC

Posvuda smo okruženi nevidljivim plinovima. Iako se općenito ne moramo brinuti o njima, u određenim okolnostima mogu biti vrlo zapaljivi i opasni. MQ9 breakout za detektira ugljični monoksid, metan, propan i druge zapaljive plinove tako da se prave mjere mogu poduzeti na vrijeme. Senzor detektira ugljični monoksid pri 10-1000 ppm i druge zapaljive plinove pri 100-10000 ppm.

Breakout pločica daje digitalnu i analognu informaciju preko easyC sustava. Očitanja senzora dobijaju se preko easyC-a.

 

Savjeti za upotrebu proizvoda:

 

Kada se detektira plin, LED dioda će početi svijetliti. Ostaje isključena ako ništa ne detektira. Četiri montažne rupe omogućuju lako montiranje na površine. Pločica dolazi s tri muška headera.

Nedostupno Senzor dima butana, LPG MQ2 s easyC
Senzor dima butana, LPG MQ2 s easyC

MQ senzori, uključujući MQ2 senzor, imaju sposobnost detektiranja različitih plinova. MQ2 senzor je posebno dizajniran za detekciju zapaljivih plinova poput LPG-a (tekući naftni plin), butana, propana, metana, alkohola, vodika i dima. Ti plinovi su često prisutni u stambenim, industrijskim i automobilskim okruženjima. Osjetljivost i odzivnost senzora omogućuju mu otkrivanje čak i tragova tih plinova, čineći ga vrijednim alatom za otkrivanje curenja plina, detekciju požara i praćenje kvalitete zraka. Senzor se brzo zagrijava kako bi ispravno funkcionirao.

Breakout pločica daje digitalnu i analognu informaciju preko easyC sustava. Očitanja senzora dobijaju se preko easyC-a.

 

Savjeti za upotrebu proizvoda:

 

Kada se detektira plin, LED dioda će početi svijetliti. Ostaje isključena ako ništa ne detektira. Četiri montažne rupe omogućuju lako montiranje na površine. Pločica dolazi s tri muška headera.

proizvoda po stranici