Filter
Second filter
Third filter
Fourth filter

Temperature

U ovoj kategoriji nalaze se svi senzori temperature koje imamo u ponudi. Npr. SHTC3, DHT11, DHT22, BMP180, BME280, BME680 itd.

Prikazuje se svih 10 rezultata

Poredaj po:
Senzor tlaka i temperature BMP180
Senzor tlaka i temperature BMP180

Jeste li ikada željeli izgraditi vlastitu meteorološku stanicu koristeći Arduino? Onda bi vas mogla zanimati BMP180 pločica s preciznim Boschovim senzorom. Digitalni senzor na ploči precizno mjeri promjene barometarskog tlaka i temperature. Koristi piezorezistivni učinak za prikupljanje informacija. Budući da tlak varira ovisno o nadomorskoj visini, senzor može mjeriti i nju. Vrlo niska potrošnja struje i napon omogućuju korištenje ove vrste senzora u mnogim modernim uređajima gdje je niska potrošnja ključna.

 

Dizajn je spreman za 5V s ugrađenim regulatorom za 3,3V. Standardna potrošnja struje pločice je vrlo niska, samo 5 µA. Koristi I2C komunikaciju, a I2C adresa je 0x77. Zbog easyC-a nije potrebno lemljenje niti potreba za razlikovanjem SDA i SCL. Senzor ima integriranu EEPROM memoriju s podacima za kalibraciju. Tlak se mjeri u koracima od 1hPa (=0,01hPa =0,01mbar), i 0,1°C za temperaturu.

 

Savjeti za korištenje proizvoda:

Ako se pojavi pogreška tijekom korištenja pločice, provjerite je li pravilno spojena. Pogledajte pinout. Ako je sve pravilno spojeno, prije programiranja provjerite je li I2C adresa priključne ploče ispravna. I2C 7-bitna adresa trebala bi biti 0x77. Ako je sve ispravno spojeno i I2C adresa je ispravna, još jednom pregledajte svoj kod. Možda postoje greške u kodu koje onemogućuju senzoru da radi kako treba.

BMP180 breakout pločica radi vrlo dobro u kombinaciji s bilo kojom Dasduino pločom i OLED I2C 0,96” ekranom. Svi oni koriste easyC tako da se mogu povezati u nekoliko sekundi. Senzor BMP180 može mjeriti barometarski tlak i temperaturu, dok ih OLED zaslon može prikazati. Ploča također dolazi s dvije montažne rupe tako da je možete pričvrstiti na nešto da se neće pomaknuti.

Kako bi senzor dugo radio, savjetujemo vam da ga ne koristite u ekstremnim uvjetima. Prelazak iznad ili ispod temperaturnog raspona sigurno će oštetiti senzor. Isto s pritiskom. Pratite struju koja prolazi kroz njega. Dopuštanje prevelike struje kroz pločicu spalit će senzor i učiniti ga potpuno beskorisnim.

DHT11 senzor temperature i vlage
DHT11 senzor temperature i vlage

DHT11 je najjednostavniji senzor temperature i vlage kojega ćete pronaći. Spaja se na Croduino vrlo jednostavno putem samo jednog pina(video ispod) te Vam vraća dvije varijable kao temperaturu i vlagu.

Ne treba kalibraciju niti dodatno vrijeme da proradi, jednostavno ga spojite i koristite. Library potražite gore u sekciji TUTORIJALI.

 

Senzor kvalitete zraka i okoline BME680
Senzor kvalitete zraka i okoline BME680

BME680 je atmosferski senzor koji mjeri četiri veličine: temperaturu, tlak, vlagu te kvalitetu zraka kao IAQ index (Index of Air Quality) + uz pomoć tih podataka možete izračunati nadmorsku visinu. Jednostavan je za korištenje budući da komunicira putem I2C komunikacije, a također je ultra male veličine pa će ga biti lako smjestiti doslovno bilogdje. Sve što trebate znati o amosferskim prilikama i kvalitetni zraka – možete saznati koristeći ovaj senzor: idealno za projekte meteo stanica! Ova pločica dolazi i s dva easyC konektora i omogućuje ultra-jednostavno povezivanje.

Senzor temperature i vlage SHTC3
Senzor temperature i vlage SHTC3

Želite li pratiti i vlažnost i temperaturu u svojoj sobi? Ili možda u stakleniku? Ili bilo gdje drugdje? SHTC3 breakout pločica je rješenje koje tražite! Digitalni senzor vrlo precizno mjeri promjene vlažnosti i temperature. Budući da je vrlo precizan i raspon temperature je širok, senzor je idealan ako želite precizne klimatske informacije.

 

Breakout pločica koristi I2C komunikacijski protokol. Dakle, ima dva easyC porta tako da nije potrebno lemljenje, niti razlikovanje SDA i SCL. Hardverski definirana I2C adresa je 0x70. Dizajn je spreman za 3,3V s ugrađenim regulatorom napona. Standardna potrošnja struje ploče je niska, samo 430 µA.

 

Savjeti za korištenje proizvoda:

Ako naiđete na pogreške pri korištenju ove pločice, provjerite je li pravilno spojena. Prvo pogledajte pinout na ploči i vašem mikrokontroleru. Ako se čini da je sve u redu, pogledajte spojeve na breakout pločici. Ako je ožičenje ispravno, provjerite je li I2C adresa priključne ploče ispravna. Trebao bi biti 0x70. Sve kako treba do sada? Ponovno prođite kroz svoj kod. Možda postoje greške koje onemogućuju da stvari rade kako se očekuje.

SHTC3 breakout pločica izvrsno funkcionira u kombinaciji s Dasduino Core i 16×2 easyC LCD-om. Možete prikazati temperaturu u jednom redu, a vlažnost u drugom. Zbog easyC priključaka na sva tri, spajanje svih uređaja je vrlo jednostavno. SHTC3 senzorska pločica ima dvije montažne rupe tako da se može pričvrstiti na projekt i neće se pomaknuti. Priloženi muški headeri mogu se zalemiti ako ne želite koristiti easyC priključke.

Kako biste održali dugovječnost senzora, pratite struju koja prolazi kroz krug. Dopuštanje pretjeranog protoka struje kroz njega može uzrokovati kvar senzora. Nije otporan na udarce. Kada padne s velike udaljenosti ili pod čudnim kutom, može se nepopravljivo slomiti.

Vodootporni DS18B20 senzor temperature
Vodootporni DS18B20 senzor temperature

DS18B20 je vodootporni senzor temperature pakiran u metalnom i vodootpornom kučištu. Za komunikaciju s Croduinom/Arduinom koristi samo jednu žicu te je moguće na jedan pin staviti do 127 senzora i mjeriti temperaturu na 127 mjesta s samo jednom žicom!

Provjerite naš “Kako koristiti modul?” gore desno u sekciji TUTORIJALI za informacije kako koristiti senzor, kako ga spojiti s Croduinom/Arduinom te za download library-a.

 

DHT22 senzor temperature i vlage
DHT22 senzor temperature i vlage

DHT22 je senzor temperature i vlage s preciznijim i točnijim očitanjima od njegovog prethodnika DHT11.

 

Senzor temperature, tlaka i vlage BME280
Senzor temperature, tlaka i vlage BME280

BME280 je atmosferski senzor koji mjeri tri veličine: temperaturu, tlak i vlagu te uz pomoć tih podataka možete izračunati nadmorsku visinu. Jednostavan je za korištenje budući da komunicira putem I2C komunikacije, a također je ultra male veličine pa će ga biti lako smjestiti doslovno bilogdje. Sve što trebate znati o amosferskim prilikama – možete saznati koristeći ovaj senzor: idealno za projekte meteo stanica! Ova pločica dolazi i s dva easyC konektora i omogućuje ultra-jednostavno povezivanje.

100k NTC termistor
100k NTC termistor

NTC (engl.Negative Temperature Coefecient) je otpornik promjenjivog otpora koji se mijenja u ovisnosti o termperaturi. Prednost NTC-a je to što može mjeriti veliki raspon temperatura, a mjerenje mu je uz voltage divider jako jednostavno.

 

DHT22 s pločicom
DHT22 s pločicom

DHT22 je senzor temperature i vlage s preciznijim i točnijim očitanjima od njegovog prethodnika DHT11. Dolazi s pločicom i kablićem.

 

J-tip termopar
J-tip termopar

Thermoocouple (ili na hrvatsko termo-par) je uređaj za mjerenje temperature, obično raspona većih nego standardni senzori. Ako ste ikada kupili multimetar i s njime dobili nekakvu sondu za mjerenje temperature, radi se o termo-paru. Funkcionira na principu termoelektroničkog efekta, pa se mjerenjem razlike napona na izlaznim priključnicama može izračunati temperatura.

 

 

proizvoda po stranici