INSTALACIJA ARDUINO IDE

INSTALACIJA ARDUINO IDE-Uncategorized

ŠTO JE ARDUINO IDE?

Arduino IDE je open-source software koji uvleke olakšava pisanje i uploadanje koda na Dasduino ili neku drugu Arduino pločicu. Pisan je u programskom jeziku Java, a bazira se na Processingu. Moguće ga je pokrenuti na Windows, Mac i Linux operacijskim sustavima i trenutna verzija, u trenutku kada pišem ovaj tutorijal, je 1.6.0 pa će se tutorijal i bazirati na njoj. U nastavku slijedi tutorijal za instalaciju, ukoliko želite više osnovnih značajki i funkcija Arduino IDE-a možete saznati na ovom linku.

KAKO GA INSTALIRATI?

Sve što trebate je preuzeti instalaciju sa službene Arduino stranice i pratiti korake instalacije. Moguće je da će se pojaviti specifične komplikacije kod određenih operacijskih sustava stoga smo ih u nastavku odvojili prema OSu. Kako bi izvršili instalaciju kliknite na OS koji koristite, zatim dvostruki klik na preuzetu aplikaciju.

WINDOWS

S Windows XP i Windows 7 nećete imati problema prilikom instalacije. Mogući problem javlja se kod Win8 OSa, a radi se od “driver signature”. Ukoliko se to dogodi pratite ovaj tutorijal.

MAC OSX

Ono što je kod Win8 “driver signature” kod OS X je “Unidentified Development Error”. Pratite ovaj tutorial, korak 6.

LINUX

1. Odaberite Linux 32 bits ili Linux 64 bits, ovisno o sustavu koji koristite. Ukoliko ste sigurni preskočite korak 2.

2. Kako bi saznali koji OS koristite otvorite Terminal i izvršite naredbu:

uname -m

Ovo će nam pokazati je li naš OS 32bitan (“i686” ili “i386”) ili 64bitan (“x86_64”). Slike dolje prikazuje da se radi o 32bitnom OS.

3. Odaberite “Save file” zatim “OK” što će spremiti instalaciju u Download folder.

4. Pokrenite Terminal i izvršite sljedeće naredbe:

cd ~/Downloads npr. cd /home/imeUsera/Downloads
tar --xz -xvf arduino-1.6.0-linux32.tar.xz
sudo mv arduino-1.6.0 /opt

Naredbe koje trebate vi koristiti mogu biti različite od navedenih. *ime usera* predstavlja korisničko ime, nakon što upišete “cd /home/” na tipkovnici kliknite tipku “Tab” što će vam ispisati potrebnu lokaciju. Ovisno o verziji Arduino IDE koju preuzmete naziv datoteke se također može razlikovati od upisanog u naredbama iznad. Preporučam korištenje tipke “Tab” i u ovom slučaju.

5. Ove naredbe ekstraktirat će preuzeti file i premjestiti ga u datoteku /opt. Ukoliko niste, instalirajte “Java Runtime Environment” :

sudo apt-get install openjdk-7-jre

6. Potrebno je postaviti USB port na “read & write”:

sudo chmod a+rw /dev/ttyUSB0

Ukoliko koristite više Dasduino pločica možete koristiti istu metodu, ovisno o broju porta, npr. sudo chmod a+rw /dev/ttyACM1 i td.

7. Prečicu za Arduino IDE možete postaviti na desktop na sljedeći način:

cd /home/imeUsera/Desktop
ln /opt/arduino-1.6.0/arduino
Ubuntu kreira novi file na desktopu i linka ga s arduinom. Kada bi ga dvostrukim klikom pokušali pokrenuti otvorio bi nam se editor. Tako da prije pokretanja kliknite desnom tipkom miša na arduino i lijevom na “Properties”. Odaverite tab “Permissions” i oznaćite “Allow executing file as program”.

Sada dvostrukim klikom pokrenite aplikaciju s desktopa, pojavit će se pop-up, odaberite “Run” i to će pokrenuti Arduino IDE.

Arduino IDE možete pokretati i iz Terminala, u tom slučaju ne zatvarajte Terminal.

 

 

 

 

ŠTO DALJE?

Sada bi dobra ideja bila instalirate FTDI drivere. Koristite direktne linkove, ovisno o OS kojeg koristite:
WinXP
Win7
Win8
Linux
Mac OSX
Nakon što ste jednom instalirali Arduino IDE i FTDI drivere vrijeme je da se upoznate s osnovnim dijelovima i funkcijama Arduino IDEa ili trebate instalirati library za svoj projekt.