KAKO PROGRAMIRATI CRODUINO DAMBA

KAKO PROGRAMIRATI CRODUINO DAMBA-Uncategorized

KAKO PROGRAMIRATI CRODUINO DAMBA IZ ARDUINO SOFTWAREA?

1. KORAK: Sigurno da moramo prvo instalirati Arduino IDE(software). Ako to još do sada niste napravili, pronađite upute za to ovdje. Za ovaj postupak morate imati instaliran Arduino IDE 1.6 ili više. Ako imate stariju verziju, deinstalirajte ju te instalirajte novu koristeći upute.

Također, ako nemate drivere za CP2102, instalirajte ih. Ovdje su upute.

2. KORAK: Otvorite Arduino IDE. Odite na File->Preferences na Windowsu, dok na OS X-u odite na Arduino->Preferences. Vidit ćete polje Additional Boards Manager URLs. Na to mjesto kopirajte sljedeće: https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boards-manager/package_damellis_attiny_index.json

Potvrdite s OK.

3. KORAK: Odite na Tools->Boards->Boards Manager.

4. KORAK: Pronađite: attiny by David A. Mellis, označite i kliknite na install.
5. KORAK
Prije ikakve konekcije na Basic2, uploadajte ArduinoISP na Basic2. Ovo je nužan korak kako bi omogućio prijenos koda na Dambu(a ne na Basic/Basic2) i napajanje za Dambu.

6. KORAK Sam proces će potrajati malo vremena, a nakon što je gotov, slobodno zatvorite Boards manager. Sada pod Tools->Board imate neke nove opcije. Odaberite ATtiny.

7. KORAK: Sada pod Tools->Board imamo još nekoliko stvari koje moramo postaviti. Promjene koje još trebamo napraviti je pod Processor odabrati ATtiny85. Naravno, treba i odabrati odgovarajući serijski port.
Osim toga, potrebno je postaviti Programmer na Arduino as ISP.

KAKO POVEZATI DAMBU?

NAPOMENA: Na slici su način povezivanja na Croduino Basic2, isto vrijedi i za Croduino Basic.

Obratite pozornost na kondenzator koji je povezan između pinova gnd(kraća nožica kondenzatora) i rst(duža nožica kondenzatora). Bez toga kondenzatora nećete moći ubaciti kod na Dambu, nego će on ostati na Croduinu kojega koristite za upload koda na Dambu.

KAKO PISATI KOD ZA DAMBU?

Sve što vrijedi za Arduino/Croduino općenito, vrijedi i za Croduino Dambu. Dakle sve funkcije, vrste varijabli, princip SETUP-a i LOOP-a. Postoje mali detalji koji ne rade u na Dambi, ali to je već za naprednije korisnike.

Ovaj primjer će recimo zablinkati LEDicu spojenu na DO pinu na Dambi.

void setup() {
  pinMode(0, OUTPUT);
}
void loop() {
  digitalWrite(0, HIGH);  
  delay(1000);             
  digitalWrite(0, LOW); 
  delay(1000);      
}

NAPOMENA: LEDica na Croduino Dambi nije signalna (power), kako bi se smanjila potrošnja baterije.