KKM: ANALOGNI SENZOR UDALJENOSTI SHARP GP2Y0A21YKOF

KKM: ANALOGNI SENZOR UDALJENOSTI SHARP GP2Y0A21YKOF-Uncategorized

Početnik si s Dasduinom. Ili s elektronikom? Za oko ti je zapeo određeni modul, ali ne znaš kako ga koristiti? Bez brige, tu je KKM! Kako Koristiti Module (KKM) je serija blog tutorijala tvrtke soldered na kojoj ćeš pronaći sve što ti treba kako bi započeo rad sa svojim omiljenim modulom. Tutorijali obuhvaćaju: tehničke karakteristike, princip rada, upute kako povezati modul s Dasduinom te osnovni kod. Sve ostalo prepuštamo tebi na maštu.

UVOD

Ako ste ikada radili projekt u kojemu trebate mjeriti udaljenost do neke prepreke onda je ovo odličan senzor koji vam omogućuje upravo to. SHARP GP2Y0A21YK0F senzor udaljenosti mjeri udaljenost do prepreke, a na izlazu ovisno o udaljenosti daje odgovarajući napon. Senzor je jednostavan za korištenje, treba nam samo jedan analogni pin za korištenje. Kako bismo naučili koristiti senzor idemo prvo vidjeti kako radi, te će nam nakon toga biti jasnije kako ga koristiti.

Karakteristike modula:
• Napon: 5V
• Potrošnja struje: 30 mA
• Raspon udaljenosti koje mjeri: 10 cm – 80 cm
• Dimenzije: 45x13x13.5 mm

KAKO SENZOR RADI?

Senzor se sastoji od tri osnovna dijela koji se koriste za mjerenje udaljenosti, a to su infracrvena LED dioda(IRED), senzora svjetlosti(PSD) i procesora koji obrađuje signal. Dioda emitira točno određenu valnu duljinu svjetlosti(oko 870 nm), a senzor svjetlosti koji reagira na točno tu valnu duljinu mjeri koliki je intenzitet svjetlosti. Ako je intenzitet jači onda nam je prepreka bliže i obrnuto. Procesor obrađuje signal sa senzora svjetlosti i daje nam odgovarajući napon na izlazu koji mjerimo sa Dasduinom i izračunavamo udaljenost.

KAKO POVEZATI?

Modul je jednostavno povezati jer ima analogni izlaz koji trebamo spojiti na analogni ulaz Dasduina.
Senzoru još dovedemo napajanje i spremni smo za rad. Senzor ima žice koje su označene bojama, crvenu spajamo na +5 V, crnu na GND, a žuta nam je signal i nju spajamo na analogni pin Dasduina.
Zbog toga što senzor ima analogni izlaz trebamo na napajanje na senzoru(- kondenzatora spojiti na gnd, a plus na +5 V senzora) spojiti elektrolitski kondenzator od 100 uF 16 V(ili većeg napona) kako bi se smanjile smetnje i kako bi očitanja bila točnija.

ARDUINO KOD

Za rad sa senzorom potrebna nam je biblioteka koja nekoliko puta izmjeri udaljenosti i računa srednju vrijednost, jer samo jedno mjerenje ne daje pouzdane i točne rezultate, te zbog toga uzimamo više mjerenja. Kod je jednostavan jer samo pozivamo funkciju koja nam daje udaljenost, te onda možemo raditi što hoćemo s tim podatkom. Ako zapnete sa instalacijom biblioteke pogledajte tutorijal koji objašnjava cjeli postupak.

#include <SharpIR.h> //uključujemo biblioteku za rad sa senzorom udaljenosti
//senzori koji se mogu koristiti sa ovom bibliotekom
// GP2Y0A41SK0F 
// GP2Y0A21YK0F 
// GP2Y0A02YK0F
SharpIR senzor( SharpIR::GP2Y0A21YK0F, A0 );//konstruktor za SharpIR biblioteku(naziv senzora, analogni pin na koji je povezan modul)
void setup() {
  Serial.begin(9600);//Inicijalizacija serijske komunikacije( brzina 9600 bauda)
}
void loop() {
  int dis=senzor.getDistance();  //u varijablu dis spremamo udaljenost koju dobivamo pozivom funkcije distance
  Serial.print("Udaljenost: ");  // ispisujemo tekst iz zagrade na Serial monitoru
  Serial.println(dis);//ispisujemo vrijednost udaljenosti na Serial monitoru
  delay(2000);    //pauza od 2 sekunde između očitanja
}