KKM: JOYSTICK MODUL PS2

Početnik si s Croduinom. Ili s elektronikom? Za oko ti je zapeo određeni modul, ali ne znaš kako ga koristiti? Bez brige, tu je KKM! Kako Koristiti Module (KKM) je serija blog tutorijala e-radionice na kojoj ćeš pronaći sve što ti treba kako bi započeo rad sa svojim omiljenim modulom. Tutorijali obuhvaćaju: tehničke karakteristike, princip rada, upute kako povezati modul s Croduinom te osnovni kod. Sve ostalo prepuštamo tebi na maštu.

UVOD

PS2 joystick je još jedan vrlo jednostavan ulazni modula za Croduino. Daje nam analogna očitanja X i Y smjera, ujedno i kut, te digitalno očitanje tipkala. Modul je optimalno rješenje za navigaciju izbornika, upravljanje robota ili igranje igrica. Ovaj tutorial možete koristi i s modulom kojeg ste “izvadili” iz starog PS2 joysticka.

KARAKTERISTIKE:

Napon: 5V
Dimenzije: 35 x 35 x 35mm

OSNOVNI PRINCIP RADA

Modul na sebi ima dva potenciometra koji se pomiču ovisno o tome kako pomičemo gljivicu na joysticku. Jedan je povezan s osi x, a drugi s osi y. Uzmimo za primjer os x: ako gljivicu pomaknemo do kraja u lijevo, potenciometar ce nam davati očitanje bliže groundu. Ako idemo u desno, ocitanje ce biti bliže naponu na kojega smo spojili modul. Naravno, sama su očitanja analogna(dobivamo vrijednost 0-1023) te je moguće precizno odrediti poziciju gljivice. Tipkalo radi na principu da šalje HIGH (1) kada je neaktivno i LOW (0) kada je tipkalo aktivno. To znači da tipkalo ima ugrađen pull-up otpornik.

Ono što stvara analogne vrijednosti su dva potenciomentra smještena ispod dijela na kojem se nalazi gljivica joysticka. Struja teče kroz oba, a izlazni napon će ovisiti o količini otpora koju daju potenciometri. Otpor se smanjuje ili povečava ovisno o položaju joysticka. Promatrajući oba potenciometra, ovaj joystick može odrediti točan kut pod kojim se nalazi.

 

KAKO POVEZATI MODUL S CRODUINOM?

Modul ima ukupno 9 pin-ova, ne moramo koristiti sve. Svaki smjer, tipkalo ima svoje GND i Vcc pin-ove, dovoljno je
da samo jedan Vcc i jedan GND spojimo na iste Croduina.

S-X – A0 analogni pin Croduina
S-Y – A1 analogni pin Croduina
S-k – digitalni PIN6 Croduina
Vcc – +5V
GND – gnd

 

ARDUINO KOD

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/*                                                                           */
/*                                                                           */
/* [email protected]                                                        */
/*                                                                           */
/* Kod prikazuje polozaj x i y smjera, te aktivaciju tipke                   */
/* PS2 JOYSTICK na CROduino - KKM tutorial                                   */
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
int x = A0;    //S-X s modula na analogni pin A0 Croduina
int y = A1;    //S-Y s modula na analogni pin A1 Croduina
int tipka = 6; //S-K s modula na digitalni PIN6 Croduina
               //dovoljno je spojiti po jedan Vcc i GND s modula na Croduino
int pauza = 0; // pauza izmedju ocitanja u milisekundama
 
int pp, vrijednostX, vrijednostY;
 
void setup() {
   
  pinMode(x, INPUT);  //definiram varijable kao ulazne parametre
  pinMode(y, INPUT);  //nije nuzno analogne input pinove Croduina definirati kao INPUT u pinMode f-ji
  pinMode(tipka, INPUT);
   
  Serial.begin(9600); // zapocinjem serijsku komunikaciju
   
}
 
void loop() {
   
  vrijednostX = analogRead(x); // citam analogne vrijednosti
  vrijednostY = analogRead(y);
  pp != digitalRead(tipka); // spremi LOW kao HIGH, i obratno
   
  Serial.print("X= "); // ispisujemo analogna ocitanja  Serial Monitoru
  Serial.print(vrijednostX);
  Serial.print("  |Y= ");
  Serial.print(vrijednostY);
  Serial.print("  |push= ");
  Serial.println(pp);
   
  delay(pauza);
 
}