KKM: RELEJ

KKM: RELEJ-Uncategorized

UVOD

Koristeći razne module na našem web shopu uglavnom smo se susretali s komponentama koje zahtijevaju nisku struju i napon za rad. No što ako želimo napraviti projekt koji zahtjeva puno veći napon i struju ili možda izmjeničnu struju? Kako ćemo kontrolirati tako veliku struju a pri tome ne riskirati kvar Dasduina i ostalih komponenti? Odgovor je korištenjem releja.

Relej je elektromagnetski prekidač pomoću kojeg možemo s manjim naponom kontrolirati protok struje većeg napona. Idealan je za korištenje s izmjeničnom strujom čiji protok možemo kontrolirati pomoću Dasduino pločice.

Karakteristike:
• Struja potrebna za aktivaciju (struja Dasduina): 20 mA
• Napon zavojnice (coil): 5V
• Max DC: 30V, 10A
• Max AC: 250V, 10A

 

KAKO RADI?

Postoji nekoliko različitih vrsta releja. Detaljnije će se opisati rad elektromagnetskih releja. On se sastoji od zavojnice, željezne kotve i kontakta. Kada struja proteče kroz zavojnicu, stvara se magnetsko polje koje privlači željeznu kotvu. Na kotvi se nalaze kontakti koji ovisno o protoku struje zatvaraju ili otvaraju drugi strujni krug. Unutar tog drugog strujnog kruga moguće je spojiti trošilo koje zahtjeva visoki napon ili izmjenični napon. Za rukovanje relejom potrebno je znati nekoliko karakteristika samog releja. Prvo je količina i vrsta napona koju je potrebno dovesti zavojnici da se aktivira. Postoje razne vrijednosti tog napona ovisno o potrebi i namjeni (često 5, 12, 24V DC). Druga stvar na koju je potrebno obratiti pažnju je snaga trošila koje spajamo na relej. Na samom releju je napisana maksimalna količina struje i napona koja može biti spojena s relejom (često 12, 14, 30V DC ili 120, 220V AC). Ako se prekorače granice, relej se može oštetiti ili pregorjeti.

KAKO POVEZATI?

UPOZORENJE

U nastavku tutorijala radi se sa visokim izmjeničnim naponom koji nepravilnim rukovanjem može uzrokovati ozbiljne ozljede ili čak smrt. Potreban je veći oprez oko zaštite sebe i ispravnog rada s izmjeničnim naponom. Ovaj tutorijal je napravljen u edukacijske svrhe te e-radionica ne odgovara za ikakve ozljede ili štetu uzrokovano praćenjem ovog tutorijala.

Relej se sastoji od 6 nožica: tri nožice kroz koju protječe struja u zavojnici (VCC, IN1 i GND) i tri nožice na koje spajamo drugi strujni krug čiji protok želimo kontrolirati. Te tri nožice su često nazvane NO, NC i GND. Kako bismo modul mogli koristiti s Dasduinom potrebno je spojiti ga na način prikazan slikom. Napajanje modula zbog jednostavnosti možemo ostvariti povezivanjem +5V pina na Dasduinu i VCC pina na modulu. GND priključnica modula spaja se na jedan od dva GND pina na Dasduinu. IN1 spajamo na bilo koji digitalni izlaz Dasduina. Izlazne priključnice spajamo na trošilo s izmjeničnom strujom. Fazu trošila spajamo na NO (normal open) ili NC (normal closed) priključnicu ovisno želimo li da nam strujni krug bude normalno otvoren ili zatvoren. Nulu trošila spajamo na GND priljučnicu releja.

Važno je napomenuti da se relej može koristiti i sa istosmjernim nižim naponima, ne samo viskim izmjeničnim. Razmišljajte o releju kao o prekidaču i bit će jasno.

 

ARDUINO KOD

Relej koristimo na isti način poput LED dioda. Kada želimo otvoriti ili zatvoriti strujni krug na koje je trošilo spojeno, koristimo digitalWrite funkciju. Isto kao što bi osvijetlili ili ugasili LED diodu, tako uključujemo i isključujemo relej. Programski kod prikazuje osvjetljavanje žarulje naizmjenično svake 2 sekunde.

#define RELAY  2    //broj pina na kojem je spojen relej
                    
void setup() {   
  Serial.begin(9600);
  pinMode(RELAY, OUTPUT);   //definiranje relej pina kao izlaz
}
  void loop() {
   digitalWrite(RELAY,HIGH);           // Uključi relej
   Serial.println("Svijetlo upaljeno");
   delay(2000);                        // Čekaj 2 sekunde
   digitalWrite(RELAY,LOW);          // Isključi relej
   Serial.println("Svijetlo ugaseno");
   delay(2000);                      // Čekaj 2 sekunde
   
}