KKM: UGRADBENI VOLTMETAR + AMPTERMETAR, 100V 10A

KKM: UGRADBENI VOLTMETAR + AMPTERMETAR, 100V 10A-Uncategorized

Početnik si s Dasduinom. Ili s elektronikom? Za oko ti je zapeo određeni modul, ali ne znaš kako ga koristiti? Bez brige, tu je KKM! Kako Koristiti Module (KKM) je serija blog tutorijala tvrtke soldered na kojoj ćeš pronaći sve što ti treba kako bi započeo rad sa svojim omiljenim modulom. Tutorijali obuhvaćaju: tehničke karakteristike, princip rada, upute kako povezati modul s Dasduinom te osnovni kod. Sve ostalo prepuštamo tebi na maštu.

UVOD

Kada tijekom rada na nekom projektu trebamo izmjeriti napon ili struju možemo koristiti multimetar, ali što ako treba stalno mjeriti struju i napon. Ako treba mjeriti napon i struju izvora ili trošila ovo je odličan modul, a radi se o ugradbenom voltmetru i ampermetru DSN-VC288. Ovaj modul je napravljen za jednostavnu ugradnju u kućište te nam vrijednost napona i struje prikazuje na sedam segmentnom displayu. Što sve možemo mjeriti s ovim modulom te kako ga povezati opisano je u nastavku.

Karakteristike modula:
• Raspon mjerenja napona: 0 V – 100 V
• Raspon mjerenja struje: 0 A – 10 A
• Pogreška: 1%
• Napajanje uređaja: 4,5 V – 30 V
• Korak napona: 1 V
• Korak struje: 0.01 A
• Dimenzije: 48 mm x 29 mm x 26 mm

KAKO RADI?

Modul mjeri direktno napon dok struju mjeri indirektno pomoću shunt otpornika. Shunt otpornik je otpornik male vrijednosti( manje od 1 ohm) na kojemu mjerimo pad napona, te onda računamo struju prema Ohmovom zakonu. Na pločici je ugrađen otpornik s kojim možemo mjeriti struje do 10A, a ako hoćemo mjeriti veće struje trebamo koristiti vanjski shunt otpornik koji je prikazan na slici. Također na pločici imamo i mikrokontroler n76e003at20 koji nam služi za mjerenje i prikaz izmjerenih vrijednosti na displayu.

Na pločici imamo i dva potenciometra s kojim možemo kalibrirati voltmetar i ampermetar kako bi mjerili točne vrijednosti. Ako nam ampermetar ili voltmetar pokazuju neke vrijednosti kada ništa nije priključeno ili ne možemo podesiti točnu vrijednost s potenciometrima možemo resetirati modul tako što ćemo kratko spojiti 2 pina koji su označeni na slici. Nakon uključenja modula trebamo kratko spojiti pinove i nakon 3–4 sekunde maknuti kratkospojnik. Prilikom resetiranja modula ne treba ništa biti spojeno za mjerenje jer se modul postavlja na nulu.

KAKO POVEZATI?

Ovisno o tome koliku struju mjerimo i dali modul ima svoje napajanje ili se trošilo i modul napajaju zajedno iz istog izvora imamo nekoliko načina povezivanja. Za mjerenje napona koristimo žutu žicu, a crvena i crna su za napajanje modula. Deblja crna i crvena žica su za mjerenje struje i moramo paziti da kada spajamo modul i trošilo na isto napajanje ne spojimo krivo crnu žicu ( moramo ju spojiti na GND).
Kada mjerimo manju struju od 10A koristimo ugrađeni shunt otpornik, te ako imamo zajedničko napajanje za trošilo i naš modul onda spajamo prema shemi 1.

Kada trebamo mjeriti napon koji je veći od 30 V onda modul spajamo kako je prikazano na shemi 2, tako da imamo jedno napajanje za modul( 0-30 V) te drugo za trošilo, prema ovoj shemi mjerimo isto struju do 10A.
Kada trebamo mjeriti struje veće od 10 A moramo koristiti vanjski shunt otpornik određene vrijednosti ovisno o struji koju trebamo mjeriti. Mjerenje struje s vanjskim shunt otpornikom prikazano je na shemi 3, a napajanje je zajedničko za modul i trošilo. Na shemi 4 prikazan je spoj s vanjskim shunt otpornikom ali za odvojeno napajanje modula i trošila.