PROGRAMIRANJE CRODUINO BASIC2 PB IZ ARDUINO IDE

PROGRAMIRANJE CRODUINO BASIC2 PB IZ ARDUINO IDE-Uncategorized

Dobili ste svoj Croduino Basic2 i sada je vrijeme za programiranje! Sljedeće upute odnose se na Croduino Basic2 PB verziju Croduino Basic2 pločice koja sa stražnje strane ima “Croduino Basic2 PB” naljepnicu, kao na slici:

Ako planirate koristiti svoj stari Croduino nakon ovih promjena u Arduino IDE, obavezno pogledajte napomenu na dnu ovog teksta.

KORAK 1: INSTALACIJA DRIVERA

Ako do sada niste koristili naše pločice, prvo ćete morati instalirati drivere za CP2102. Upute pronađite ovdje.

KORAK 2: INSTALACIJA ARDUINO IDE

Isto tako, ako da sada niste koristili Arduino IDE, bit će ga potrebno instalirati. Upute pronađite ovdje.

KORAK 3: DODAVANJE URL-OVA U ARDUINO IDE

Sada će biti potrebno dodati URL-ove koje će Arduino Boards Manager koristiti. Kliknite na File->Preferences(Ctrl + ,) te kliknite na ikonicu krajem “Additional Boards Manager URLs”.

U izbornik koji se otvori, unesite iduća dva linka. Odvojite ih enterom(novi red) kao na slici.

https://downloads.arduino.cc/packages/package_avr_3.6.0_index.json
https://e-radionicacom.github.io/Croduino-boards-for-Arduino-IDE-board-manager/package_e-radionica.com_index.json

 

KORAK 4: INSTALACIJA PUTEM BOARDS MANAGER-A

Otvorite Boards Manager klikom na Tools->Boards->Boards Manager.

Instalirajte “Arduino AVR Boards” by Arduino, verziju 1.6.207. To može potrajati do nekoliko minuta.
Nakon toga, u tražilicu upišite “croduino”. Pojavljuje se paket “Croduino Basic2 PB” by e-radionica.com. Odaberite ga i instalirajte.

KORAK 5: KORIŠTENJE!

To je to! Još je preostalo odabrati Croduino pločicu. Odaberite klikom na Tools->Board->Croduino Basic2 PB.

Odaberite serijski port na kojega je priključen Croduino i spremni ste za upload!

NAPOMENA: AKO KORISTITE CRODUINO BASIC2(BEZ OZNAKE PB)

Ako imate standardni Croduino Basic2 kojega planirate koristiti s Arduino IDE, samo jednu opciju trebate promijeniti u Arduino IDE da bi upload bio uspješan. Pod Tools->Board->Processor trebate odabrati ATmega328P (Old Bootloader). Board ostaje Arduino Nano kao i prije!