PROGRAMIRANJE DASDUINO CORE IZ ARDUINO IDE

PROGRAMIRANJE CRODUINO BASIC3 IZ ARDUINO IDE-Uncategorized

Ovo su upute za programiranje Dasduino Core iz Arduino IDE. Postavke su vrlo jednostavne i brze! Sljedeće upute odnose na na Dasduino Core.

KORAK 1: INSTALACIJA DRIVERA

Ako do sada niste koristili naše pločice, prvo ćete morati instalirati drivere za CH340. Upute pronađite ovdje.

KORAK 2: INSTALACIJA ARDUINO IDE

Isto tako, ako da sada niste koristili Arduino IDE, bit će ga potrebno instalirati. Upute pronađite ovdje.

KORAK 3: KONFIGURACIJA ARDUINO IDE I UPLOAD

Potrebno je još samo postaviti Arduino IDE. Bitne su nam dvije postavke: board i serial port. Oba izbornika nalaze se pod Tools.
Pod Tools -> Board, potrebno je odabrati Arduino Nano.
Pod Tools -> Processor, potrebno je odabrati ATmega328P (Old Bootloader).
Pod Tools -> Port, potrebno je odabrati COM s najvećom brojkom pored sebe(u našem primjeru COM11). Na Linux-u će port imati naziv ttyUSB0, a na MacOS-u /dev/tty.wchusbserial…

Nakon postavki, spremni ste za upload!