Opći uvjeti poslovanja

Poštovani korisnici, molimo Vas da prije korištenja naših usluga pažljivo pročitate slijedeće Opće uvjete poslovanja. Svaki posjet našoj web-stranici, znači da ste ove uvjete pročitali i da ste suglasni s istima u cijelosti. Ukoliko Opći uvjeti poslovanja za Vas nisu prihvatljivi, molimo Vas da ne koristite naše usluge i proizvode.

Soldered Electronics d.o.o. iz Osijeka, Reisnerova ulica 100, 31 000 Osijek, OIB: 83200237288, ima pravo izvršiti izmjene Općih uvjeta poslovanja u bilo kojem trenutku. Povremeno posjećujte ovu stranicu da biste pregledali uvjete koji trenutno važe, zato što su oni za Vas obavezujući.

#1 Područje primjene

Na poslovni odnos između Soldered Electronics d.o.o. (dalje: prodavatelj) i osobe koja predaje narudžbu za izradu proizvoda (dalje u tekstu: naručitelj) primjenjuju se isključivo niže navedeni uvjeti u verziji koja se objavljuje na web stranici https://soldered.com/ i koja vrijedi u trenutku narudžbe.

Ove Opće uvjete poslovanja naručitelj za potrebe svoje online-narudžbe može pohraniti na svoje računalo i/ili ispisati. Jezik ovih općih uvjeta kao i ugovora između prodavatelja i naručitelja je hrvatski.

#2 Ugovorni partner

Ugovorni partner naručitelja je društvo Soldered Electronics d.o.o. iz Osijeka, Reisnerova ulica 100, 31 000 Osijek, OIB: 83200237288, MB: 4555414, MBS: 030174372, EORI BROJ: HR83200237288, registriran pri sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, broj upisa Tt-16/4106-5 od 30. svibnja 2016. godine, temeljni kapital: 2654.46 EUR u cijelosti uplaćen u novcu, EUID: HRSR.030174372, član uprave: David Zovko, žiroračuni: HR0524840081107709704, HR0624840081502018081 pri Raiffeisenbank Austria d.d., e-mail: support@soldered.com.

#3 Sklapanje ugovora

Naručitelj predaje narudžbu prodavatelju za prodajom proizvoda iz ponude prodavatelja koji se može sastojati u prodaji serijskog proizvoda ili izradi proizvoda po specifikaciji naručitelja (dalje u tekstu: „proizvodi“) kreiranjem narudžbe isključivo putem web stranice prodavatelja: https://soldered.com/ te narudžbu nije moguće izvršiti izravno na adresi sjedišta prodavatelja ili na drugi način osim ovdje navedenog.

Klikom na link „Naruči“ naručitelj prihvaća ponudu prodavatelja za sklapanje ugovora o kupoprodaji. Prije konačnog slanja narudžbe, naručitelj svoje dostavljene podatke može u bilo kojem trenutku pregledati i/ili izmijeniti, uočiti eventualne greške pri unosu te ih ispraviti prije konačne potvrde narudžbe klikom na link „Naruči“. Prodavatelj će naručitelju potvrditi primitak narudžbe na adresu elektroničke pošte.

Radno vrijeme web-shopa prodavatelja putem web stranice je od 0 do 24 h.

Narudžba proizvoda za isporuku na području Republike Hrvatske koja je izvršena od ponedjeljka do četvrtka do 12:30 sati, te petkom do 11:15 sati obrađuje se i šalju isti dan kada je narudžba primljena. Proizvodi naručeni nakon navedenog vremena šalju se slijedeći radni dan. Dostava svih proizvoda vrši se putem dostavne službe te vrijeme isporuke proizvoda ovisi o daljnjem radu iste.

#4 Cijene i dostava

Dostava proizvoda obavlja se prema cijenama važećim na dan predaje narudžbe od strane naručitelja, a koje su navedene na internet stranici https://soldered.com/ u eurima. Ukupna cijena za proizvode sastoji se od vrijednosti narudžbe te uključuje porez na dodanu vrijednost i vrijede za sve načine plaćanja.

Cijena dostave proizvoda ovisi o težini naručenih proizvoda, izabranom načinu i mjestu dostave, te se formira prilikom izrade same narudžbe.

Kupcu će biti prikazana točna cijena dostave prije dovršetka narudžbe, u zadnjem koraku, ovisno o odabranom načinu dostave.

#5 Pravo naručitelja na jednostrani raskid ugovora

Naručitelj ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana od dana kada je naručitelju ili trećoj osobi određenoj od strane istog, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.

Naručitelj je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora iz članka obavijestiti prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Primjer obrasca se može pronaći ovdje.

Iskoristi li naručitelj svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, ne postoji obveza sklapanja ili izvršenja kupoprodajnog ugovora za koji naručitelj izjavljuje raskid.

U slučaju raskida ugovora, naručitelj je dužan izvršiti povrat primljenih proizvoda, a prodavatelj je u obvezi izvršiti povrat plaćene cijene uključujući i trošak dostave.

Naručitelj je u obvezi izvršiti povrat proizvoda u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o raskidu ugovora.

Pravo na jednostrani raskid ugovora isključeno je u slučaju izrade proizvoda po specifikaciji kupca ili koja je prilagođena pojedinom kupcu, primjerice tiskana pločica po narudžbi, stencil po narudžbi, 3D printani objekt po narudžbi i komponente sačinjenje isključivo za naručitelja i dr.

Naručitelj odgovara za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja istim, osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda, stoga nije moguće izvršiti povrat proizvoda koji je naručitelj svojim rukovanjem izmjenio, oštetio ili uništio, primjerice proizvod po kojemu je lemljeno i drugo.

Naručitelj sam snosi troškove povrata proizvoda prodavatelju.

Povrat proizvoda vrši se na adresu Soldered Electronics d.o.o., Vinkovačka cesta 68, 31 000 Osijek, Hrvatska, s napomenom: povrat proizvoda.

#6 Plaćanje

Plaćanje naručenih proizvoda naručitelju je moguće na slijedeće načine:

1. za narudžbe koje se dostavljaju na područje Republike Hrvatske:

– pouzećem – opcija plaćanja pouzećem Vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu;
– plaćanje kreditnim karticama –  Visa, Maestro, MasterCard; Vaša kupnja naplaćuje se u trenutku slanja Vaše narudžbe;
– uplatom na tekući račun Soldered Electronics d.o.o.

2. za narudžbe koje se dostavljaju izvan područja Republike Hrvatske:

– plaćanje kreditnim karticama –  Visa, Maestro, MasterCard; Vaša kupnja naplaćuje se u trenutku slanja Vaše narudžbe.

Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.

#7 Pridržavanje prava vlasništva

Proizvod ostaje u vlasništvu prodavatelja sve do potpunog plaćanja cjelokupne cijene za isti iz određene narudžbe.

#8 Odgovornost za materijalne nedostatke

U slučaju materijalnih nedostatka proizvoda primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima, ako ovim Općim uvjetima nije drugačije određeno. Naručitelj je dužan o vidljivim nedostatcima na isporučenim proizvodima obavijestiti prodavatelja odmah po isporuci, a najkasnije u roku od osam dana po primitku proizvoda, inače gubi prava koja mu po toj osnovi pripadaju.

Kod opravdanih reklamacija, tj. nedostataka na proizvodima, naručitelj može zahtijevati da prodavatelj nedostatke ukloni ili da mu preda proizvode bez nedostataka. Prodavatelj može odbiti postupiti po odabiru naručitelja ako bi odabrani način ispravljanja nedostataka prouzročio nerazmjerno visoke troškove i ako bi drugi način ispravka bio značajno povoljniji za naručitelja. Naručitelj ima pravo razmjernog sniženja cijene tek ako uklanjanje nedostataka ili dostava proizvoda bez nedostataka nije moguća. U tom slučaju, prodavatelj će umanjiti ukupni iznos cijene za Proizvode s nedostacima u visini jedinične cijene usluge za određenu vrstu proizvoda.

#9 Jamstvo

Prodavatelj jamči naručitelju ispravnost proizvoda u roku od jedne godine od izvršene kupoprodaje. U slučaju neispravnosti proizvoda prodavatelj je u obvezi izvršiti popravak ili zamjenu proizvoda prema izboru naručitelja.

# 10 Odgovornost za štetu

Prodavatelj odgovara za štetu koja naručitelju nastane zbog namjernog postupanja ili grube nepažnje prodavatelja, njegovih radnika, zastupnika ili podugovaratelja, u skladu s općim odredbama odgovornosti za štetu. Prodavatelj ne odgovara za štetu nastalu naručitelju zbog obične nepažnje. Odgovornost prodavatelja za štetu u svakom je slučaju ograničena na iznos cijene za proizvode koje je naručio naručitelj.

#11 Pravo na pritužbu

Naručitelj ima pravo na podnošenje pisanih prigovora prodavatelju putem pošte ili elektroničke pošte. Na sve podnesene prigovore naručitelja prodavatelj će u pisanom obliku odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

#12 Zaštita podataka, izjava o privatnosti

Vezano za zaštitu (osobnih) podataka kao i sigurnost podataka upućuje se na posebnu Izjavu o privatnosti dostupnu na web stranici https://soldered.com/. Navedenu Izjavu o privatnosti Naručitelj može pohraniti na svoje računalo i/ili ispisati.

#13 Prava intelektualnog vlasništva, kaznena odgovornost

Svi sadržaji i objavljene fotografije na web stranici https://soldered.com/ intelektualno su vlasništvo prodavatelja te ih treće osobe nisu ovlaštene koristiti u komercijalne svrhe.

#14 Odricanje od odgovornosti

Projekti, tutorijali, slike upute i ostali sadržaj web stranice https://soldered.com/ kreiran je od strane prodavatelja te je prema prikazanom sadržaju izvršenje pojedinih radnji uspješno od strane prodavatelj, što ne podrazumjeva da će isti uspjeh nastupiti i u slučaju izvođenja istih radnji od strane trećih osoba. U skladu s navedenim se prodavatelj ograđuje i odriče svake odgovornosti za štetu koja bi nastala naručitelju ili trećim osobama od korištenja proizvoda, kitova, projekata, tutorijala ili korištenja drugog sadržaja web stranice prodavatelja.

#15 Zaključne odredbe

Na ugovorni odnos između prodavatelja i naručitelja primjenjuje se hrvatsko zakonodavstvo uz isključenje primjene UN Konvencije o međunarodnoj prodaji robe.

Ukoliko pojedine odredbe ugovora postanu u cijelosti ili djelomično ništetne, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi.

Naručitelj i prodavatelj će se sve sporove nastojati riješiti mirnim putem, a u slučaju nemogućnosti istoga ugovara se mjesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.

Od 15. veljače 2016. EU komisija pokrenula je platformu za izvanpravno rješavanje sporova. Platforma omogućuje potrošaču rješavanje sporova nastalih prilikom internet kupovine bez pokretanja sudskog postupka. Internetsko rješavanje sporova pronaći će te ovdje: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.